• ساعت : ۱۰:۱۹:۳۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ 
در بیمارستان امیرالمومنین بویین زهرا
رفع مسائل مربوط به نیروی پرستاری، اولویت اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشكی قزوین است

فرزاد رجبی یکتا، مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین در بازدید از بیمارستان امیرالمومنین بویین زهرا گفت: مشکل نیروی انسانی پرستاری این بیمارستان، اولویت اداره پرستاری است و در جهت رفع این مشکلات تلاش می شود.

 رجبی در نشستی که با مدیر پرستاری این بیمارستان و سرپرستاران آن داشت، بیان کرد: همه تلاش اداره پرستاری دانشگاه بر این است تا موارد جانبی و غیر از شرح وظایف پرستاران نیز حذف و پرستاران به بالین نزدیک تر شوند تا کیفیت خدمات پرستاری ارتقا یابد.

گفتنی است، این بازدید به همراه کارشناسان اداره پرستاری، روز ۱۹ اردیبهشت 1401 با هدف ارزیابی فرآیند های پرستاری، کنترل عفونت و آموزش به بیمار انجام شد و بخش های بستری، اورژانس، اتاق عمل و ویژه مورد ارزیابی قرار گرفتند.

 

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0