• ساعت : ۹:۴۱:۱۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ 
کارشناس مبارزه با بیماری غیرواگیر شهرستان قزوین
بیماری هاری از خطرناك ترین بیماری های عفونی می باشد

مجید عیسی زاده، کارشناس مبارزه با بیماری غیرواگیر شهرستان قزوین گفت: بیماری هاری از جمله خطرناک ترین بیماری های عفونی است که متاسفانه 100 درصد موارد ابتلا، جان خود را از دست می دهند و تنها راه مقابله با آن، پیشگیری از مواجهه و ابتلا است. وی افزود که واکسیناسیون هاری موارد حیوان گزیدگی، یکی از این راه هاست.

این کارشناس اشاره کرد که در شهرستان قزوین با توجه به در گردش بودن این ویروس در محیط زیست سرزمینی، از سال های گذشته هم زمان با سایر نقاط کشور، مراکزی برای انجام واکسیناسیون موارد حیوان گزیده با عنوان سایت هاری، تعیین شده است و واکسیناسیون در 12 مرکز از مجموع مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان انجام می شود.

78 درصد گزش ها، توسط سگ

وی اظهار کرد که در سال 1400 در شهرستان قزوین از مجموع دو هزار و 299 مورد گزش گزارش شده- که تمامی موارد در سایت های هاری سطح شهرستان تحت درمان پیشگیرانه قرار گرفتند-، یک هزارو 794 تَن، یعنی 78 درصد توسط سگ و 460 تَن، یعنی 20 درصد  توسط گربه و مابقی توسط سایر جانوران اهلی و وحشی مورد گزش واقع شده اند.

68 درصد گزش سگ ها، توسط حیوانات صاحب دار

کارشناس مبارزه با بیماری غیرواگیر مرکز بهداشت شهرستان قزوین تصریح کرد: از یک هزار و 661 مورد گزش سگ، 68 درصد توسط سگ های صاحب دار اتفاق افتاده است، که با توجه به نحوه مواجهه و خطر بیماری هاری، 21 تَن از کارکنان حیاط وحش و دامپزشکان و کارکنان آن ها تحت برنامه واکسیناسیون هاری قرار گرفتند. وی ادامه داد که در 631 مورد هم کارشناسان مبارزه با بیماری غیرواگیر با مراجعه به «در» منزل برای  افرادی که در نوبت های دوم و سوم، مراجعه نکرده بودند ، واکسن هاری تزریق کردند.

عیسی زاده گفت: برای 118 مصدوم حیوان گزیدگی که به علت شدت جراحت، در بیمارستان بستری شده بودند نیز واکسیناسیون در همان مکان بستری، از طریق اعزام کارکنان سایت هاری و کشیک بیماری های ستاد شهرستان انجام شد.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0