متون عمومی

ریاست مرکز: دکتر سید سعید فرزام

درجه علمی: فوق تخصص جراحی قلب

مرتبه علمی: استادیار

برای دریافت رزومه دکتر فرزام اینجا کلیک  نمائید

E-Mail: s.farzam@qums.ac.ir