اخبار مربوط به کرنا
هشدار جدی سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مورد افزایش شیوع ویروس کرونا

1399/11/26 يكشنبه

دکتر علی اکبر کرمی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین تصریح کرد: تعداد موارد بستری افراد مبتلا به بیماری کرونا در بیمارستان ها رو به افزایش است و با توجه به یافت اولین مورد کرونای انگلیسی در استان و پیش بینی موج چهارم اپیدمی کرونا، مردم باید الزامات بهداشتی را بیش از پیش جدی بگیرند.

مسؤول حوزه درمان استان قزوین گفت: برنامه ریزی های لازم برای افزایش ظرفیت تخت های بیمارستانی استان صورت گرفته و در حال حاضر کمبود تخت بستری نداریم، اما همکاری همگانی مردم و دستگاه های استانی، شرط اصلی کنترل این بیماری خواهد بود تا بار کمتری بر حوزه درمان وارد شود.

دکتر کرمی، شرط اصلی کنترل مجدد این بیماری را جدی گرفتن آن از سوی مردم و رعایت هرچه بیشتر الزامات بهداشتی دانست.