اخبار مربوط به کرنا
بازدید دکتر پرچمی از مرکز آموزشی و درمانی مستقل بوعلی سینا قزوین

1399/7/17 پنجشنبه

دکتر داود پرچمی از اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های معاونت بهداشتی وازرت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، که به منظور بررسی عملکرد کادر درمان مرکز آموزشی درمانی مستقل بوعلی سینا پیرامون بیماری کووید 19، در پاسخ به سوال روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی مستقل بوعلی سینا گفت: جایی که تفکر وجود دارد و راه حلی نیز برای فکر است بنابراین برای مشگل هم راه حل پیدا می شود. مرکز آموزشی درمانی مستقل بوعلی سینا، یک تیم قوی دارد و این تیم مشکلات را دیده و دنبال راه حل آن نیز بوده. به نظر بنده آن چیزی که در این مرکز مشاهده کردم تیمی بود که هم فکر دارد و هم مشکلات را دیده و اگر هم نتوانسته باشد مشکلی را حل کند احتمالاً این مشکل به بیرون از این مجموعه بر می گردد. وی اظهار داشت: در این مرکز در بحث پروتکل ها و توزیع داروها درست عمل شده که به عنوان مثال خودم دیدم تا رئیس بیمارستان برگه داروی رمدیسور را امضاء نکرده بود دارو نمی دادند بنابراین مشخص است که این ابتکار خیلی ارزش دارد.


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر