اخبار مربوط به کرنا
مراکز منتخب تشخیص و درمان مرکز بهداشت شهرستان قزوین به شرح زیر اعلام میگردد:

1399/6/12 چهارشنبه

با سلام و احترام
مرکز منتخب پونک : انتهای خیابان شهید بابایی خیابان دندانپزشکی، مرکز بهداشت شهید بلندیان، تلفن:33653100
مرکز منتخب مرصاد: شهرک مینودر میدان گلها، میدان مرصاد پشت مخابرات مرکز خدمات جامع سلامت مرصاد، تلفن: 33787837
مرکز منتخب تبریز: خیابان نواب جنوبی، پایین تر از تقاطه شهید انصاری روبروی شیشه چی،  مرکز خدمات جامع سلامت تبریز، تلفن: 33552912
مرکز منتخب اقبالیه1: اقبالیه انتهای بلوار امام خمینی، انتهای خیابان معاد جنب زمینهای کشاورزی مرکز شماره 1 اقبالیه، تلفن: 33422500
مرکز منتخب اُرکن کرد : واقع در روستای ارکن کرد، تلفن: 33619300
مرکز منتخب معلم کلایه: واقع در روستای معلم کلایه، تلفن: 33622240
مرکز منتخب رازمیان: واقع در روستای رازمیان، تلفن: