اخبار مربوط به کرنا
فرهنگیان سادات آموزش و پرورش ناحیه 2 به دیدار کادر درمان مرکز آموزشی درمانی مسقل بوعلی سینا رفتند

1399/5/19 يكشنبه

با توجه به اینکه عید غدیر امسال، تحت تاثیر بیماری کووید 19 قرار گرفته بود و دیدار با سادات، مثل سال های گذشته نبود، فرهنگیان سادات آموزش و پرورش ناحیه 2 برای عرض خدا قوت، به دیدار مدافعان سلامت شتافتند.

در این رابطه، رسولی، مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 گفت: عید غدیر را بهانه قرار دادیم که در این عید بزرگ به بیمارستان بیاییم و از کادر درمان که مظلومانه و شجاعانه در صف مقدم مبارزه با بیماری کرونا تلاش می کنند، با اهدای هدیه، قدردانی کنیم.

شایان ذکر است، کاروان شادی دانش آموزی غدیر هم حال و هوای خاصی به مراسم بخشید بود. کادر درمان سادات هم که پارسال را در کنار خانواده سپری کرده بودند، امسال، بودن کنار بیماران را ترجیح دادند.

و اما حرف دل کادر درمان این است که هم استانی های عزیز، توصیه های بهداشتی را رعایت کنید و با پیشگیری و استفاده صحیح از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی، می شود خستگی را بهتر از این از تن کادر درمان درآورد.