اخبار مربوط به کرنا
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین، نحوه درمان بیماران کرونایی را رصد کرد

1399/3/20 سه‌شنبه

 

عصر روز 19 خرداد 1399 دکتر پیمان نامدار، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین با حضور در مرکز آموزشی درمانی مستقل بوعلی سینا، ضمن بازدید سرزده از بخش مراقبت های ویژه کرونا که هفته قبل به بهره برداری رسیده بود، با کادر درمان و خدمات شاغل در این مرکز، در یک فضای صمیمانه به گفت و گو پرداخت. وی همچنین ضمن دیدار چهره به چهره با کادر درمان، با بیماران بستری در بخش نیز گفت و گو داشت.

در این بازدید، دکتر مجید بهرامی، مشاور اجرایی رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز حضور داشت و روند جاری مرکز در خصوص وضعیت کادر خدمات، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مهندس علیرضا سلطان رحمتی، معاون اجرایی و رضا عسگری، رییس امور اداری مرکز هم پاسخگوی سوال های مسؤولان دانشگاه بودند.