اخبار مربوط به کرنا
پنج دستگاه دیالیز به مرکز آموزشی و درمانی مستقل بوعلی سینا قزوین اهدا شد

1399/2/14 يكشنبه

توسط خیّرین سلامت استان قزوین برای مقابله با ویروس کرونا

برای مقابله با ویروس کرونا، خیّرین سلامت استان قزوین، پنج دستگاه دیالیز به مرکز آموزشی و درمانی مستقل بوعلی سینا قزوین قزوین اهدا کردند.

دکتر سید سعید فرزام، مدیرعامل مرکز آموزشی و درمانی مستقل بوعلی سینا قزوین، با گفتن این خبر، اظهار کرد:  هزینه این دستگاه ها از طریق مشارکت های مردمی، بخصوص خیّرین استان، تامین شده است.

دکتر فرزام ضمن قدردانی از این اقدام خداپسندانه مجمع خیّرین استان، تصریح کرد: این دستگاه ها برای رفاه حال بیماران کلیوی و همچنین بیماران مبتلا به کووید 19، تهیه و اهدا شده است.