اطلاعیه
روز ملی شستن دست(کارگاه روز سه شنبه98/7/23)

کارگاه روز سه شنبه 23 /7/98

  1. روز ملی شستن دست     ساعت 10  – 30/8

(ویژه کلیه کارکنان و همراه با مسابقه )

      

                ارایه دهنده : سرکار خانم اسکندری

                                   مکان :سالن کنفرانس درمانگاه