اطلاعیه
اصول جابجایی و انتقال بیمار (کارگاه روز پنج شنبه98/7/18)

کارگاه روز پنج شنبه 18 /7/98

  1. اصول جابجایی و انتقال بیمار     ساعت 11 30/8

(الزامی رابطین بحران ، خدمات آقا بر اساس لیست پیوست و نگهبانان)

      

                ارایه دهنده : جناب آقای دکتر یوسف اکبری

                                   مکان :سالن کنفرانس درمانگاه