اطلاعیه
عناوین کنفرانس هفتگی 5/19 /1396

کنفرانس روز پنجشنبه 96/5/19

   1- آنوریسم آئورت و دایسکشن آئورت (ویژه پرستاران)

ارایه دهنده : خانم عبدالهی                          ساعت :9/30-8/30

2-مروری بر احکام و مسایل روز

ارایه دهنده : حاج آقا سلیمی                                 ساعت :9/45-8/30

3- IABP ( مراقبت و عوارض)  (ویژه پرستاران) 
(الزامی پرستاران بخش های CCU و ICU جراحی و ICU  داخلی   و آنژیوگرافی)                    

ارایه دهنده : خانم عظیمی                      ساعت :10/35-9/45      

              ​مکان : سالن کنفرانس درمانگاه