اطلاعیه
عناوین کنفرانس هفتگی 5/12 /1396

کنفرانس روز پنجشنبه 96/5/12

   1- ارزیابی سطح هوشیاری (APVU , GCS)( ویژه پرستاران)

ارایه دهنده : آقای مهرعلیان                          ساعت :8/30-9/30

2- مدیریت درمان سکته حاد قلبی و برنامه 247 (ویژه پرستاران)                     

ارایه دهنده : آقای طاهرخانی- خانم شامخی         ساعت :9/35-10/35

                             مکان : سالن کنفرانس درمانگاه