اخبار
موافقت با ارتقاء پست برق مرکز آموزشی درمانی مستقل بوعلی سینا به 1000 کیلو وات

1399/7/3 پنجشنبه

با توجه به بحرانی بودن وضعیت استان به دلیل گسترش بیماری کرونا و افزایش چندین دستگاه کمپرسور و اکسیژن ساز در مرکز آموزشی و درمانی مستقل بوعلی سینا و همچنین هزینه‌های مترتب جهت ساخت و تجهیز بخش‌های ICU کرونا، اورژانس، نقاهتگاه و بهسازی موتورخانه و سایر بخش‌های مورد نیاز برای کنترل و درمان این بیماری ، طبق هماهنگی صورت گرفته، روز چهارشنبه دوم مهرماه 99 دکتر نامدار رییس دانشگاه علوم پزشکی و مهندس سعید بهادویوند چگینی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق قزوین با حضور در این مرکز  و بازدید از سیستم برق بیمارستان، نسبت به ارتقاء پست برق بیمارستان از 700 به 1000 کیلو وات موافقت شد.

در این بازدید دکتر عبدالله کشاورز مدیر درمان، دکتر کلهر مدیر بازرسی و پاسخگویی به شکایات، مهندس علیجانی از دفتر فنی دانشگاه ، فخار سلیمانی مدیر E.O.C، دکتر سید سعید فرزام مدیر عامل، مهندس علیرضا سلطان رحمتی معاون اجرایی مرکز آموزشی و درمانی مستقل بوعلی سینا و کارشناسانی از واحد حوادث برق استان حضور داشتند که نسبت به ارائه نقطه نظرات خود پیرامون ارتقای پست برق  بیمارستان پرداختند.