اخبار
کارگاه آموزشی ویژه پرسنل خدمات مرکز آموزشی درمانی مستقل بوعلی سینا قزوین

1399/7/1 سه‌شنبه

کارگاه آموزشی اصول بهداشت محیط و کنترل عفونت ویژه گروه خدمات مرکز آموزشی درمانی مستقل بوعلی سینا در سالن کنفرانس این مرکز برگزار شد.

خانم خوئینی سوپروایزر آموزشی مرکز، هدف از برگزاری این دوره را ارتقا سطح آگاهی پرسنل خدماتی و نقش آنان در کنترل عفونت های بیمارستانی دانست.  

نقش کارکنان خدمات در کنترل عفونت های بیمارستانی، کنترل عفونت و راه های پیشگیرانه، اصول بهداشت محیط، مدیریت پسماندهای پزشکی، نحوه شستشوی دست، آسیب های شغلی و روش های پیشگیرانه از مهم ترین عناوین آموزشی این کارگاه بودند.