اخبار
خرید پنج دستگاه دیالیز برای مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا قزوین

1398/4/16 يكشنبه

خرید پنج دستگاه دیالیز برای مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا قزوین

مهندس رضا ربیعی، رییس اداره تجهیزات پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین از خرید پنج دستگاه دیالیز به ارزشی بالغ بر چهار میلیارد ریال برای مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا قزوین خبر داد.

به گفته مهندس ربیعی، خرید این دستگاه‌های دیالیز با مشارکت خیّرین انجام شده و در تیر ماه 1398 تحویل مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا شد.

گفتنی است، این پنج دستگاه، در ارتقای سطح خدمات بیماران دیالیزی تاثیرگذار خواهد بود، زیرا می تواند جایگزین دستگاه های فرسوده موجود شود و یا به تعداد دستگاه های دیالیز فعال قبلی بیمارستان، اضافه شود.