اخبار
کارکنان و مدیران مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا قزوین با هم ورزش کردند

1398/1/31 شنبه

100 تن از کارکنان و مدیران مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا قزوین با هم ورزش کردند

100 تن از کارکنان و مدیران مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا قزوین، به بهانه هفته سلامت و برای حفظ و ارتقای سلامت روح و جسم خود،  با حضور در طبیعت، به صورت دسته جمعی به انجام ورزش های همگانی و پیاده روی پرداختند.

دکتر سید سعید فرزام، رییس این مرکز  در حاشیه همایش پیاده روی، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و هفته سلامت، هدف از انجام این فعالیت ها را حفظ آمادگی جسمانی کارکنان و ایجاد روحیه شادی و نشاط در بین آنان ذکر کرد و گفت: انجام فعالیت های ورزشی، برای همه، در همه جا و در همه وقت، لازم است و سبب روحیه با نشاط در افراد می شود .

این مراسم، صبح روز جمعه 30 فروردین 1398 برگزار شد و شرکت كنندگان، مسیر جاده سلامت را پیاده پیمودند و در پایان نیز به قید قرعه، جوایزی اهدا شد. صمیمیت و محبت، ارمغان همراهی مسؤولان مرکز در مسیر پیاده روی با کارکنان بود.