اخبار
مرکز آموزشی درمانی بوعلی‌سینا،رتبه اول مراکز آموزشی درمانی در ارزیابی عملکرد سال 96 شد

1397/9/25 يكشنبه

  با توجه به اتمام فرآیند ارزیابی عملکرد سال 96 واحدهای تابعه، رتبه های اول اعلام شد:

  • رتبه اول مراکز آموزشی درمانی: مرکز آموزشی درمانی بوعلی‌سینا
  • رتبه اول معاونت‌ها: معاونت غذا و دارو
  • رتبه اول شبکه بهداشت و درمان شهرستان‌ها: شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک
  • رتبه اول دانشکده‌ها: دانشکده بهداشت
  • واحدهایی که نسبت به سال 95 رشد محسوس داشته‌اند به‌شرح ذیل اعلام شد:
  • معاونت‌ دانشجویی با 40.04%
  • شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج 26.9%
  • دانشکده پرستاری و مامایی 56.32%
  • مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا 12.15%

 ضمن تبریک به نفرات برتر دانشگاه، انتظار می‌رود در ارزیابی عملکرد سال آتی شاهد پیشرفت روز‌افزون واحدهای تابعه دانشگاه باشیم.