اخبار
امسال بیش از 113 میلیارد ریال، تجهیزات پزشکی برای مراکز آموزشی - درمانی قزوین خریداری شده است

1397/6/27 سه‌شنبه

امسال

بیش از 113 میلیارد ریال، تجهیزات پزشکی برای مراکز آموزشی - درمانی قزوین خریداری شده است

در نیمسال اول سال 1397 رقمی بالغ بر 113 میلیارد و 257 میلیون ریال برای تأمین و ارتقای تجهیزات پزشکی مراکز آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، تخصیص یافت و تجهیزات مورد نیاز، نصب و راه اندازی شده اند.

مهندس رضا ربیعی، رییس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با تأیید این خبر گفت: مهم ترین تجهیزات خریداری شده در این اعتبارات، دستگاه پُلی سومنوگرافی و رکتوسیگموئیدسکوپ برای بخش های خواب و جراحی مرکز آموزشی - درمانی قدس، دستگاه آفرزیس برای مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا و استریلایزرپلاسما به منظور فرآوری مجدد و ایمن  لوازم مصرفی بوده است.

به گفته ایشان، سایر لوازم خریداری شده در سال جاری، مواردی مانند: دستگاه های سونوگرافی، مانیتورهای قابل حمل و دیواری و ماشین بیهوشی بوده است.