بررسی وضعیت ایمنی و امکانات رفاهی کارکنان و ارائه راهکارهای کاربردی جهت ارتقاء آنها

1399/7/10 پنجشنبه

طی جلسه ای که در دفتر معاون اجرایی مرکز آموزشی درمانی مستقل بوعلی سینا و با حضور اعضای کمیته ایمنی و رفاهی کارکنان مرکز و دکتر سید سعید فرزام مدیر عامل، مهندس علیرضا سلطان رحمتی معاون اجرایی مرکز و دیگر اعضای کمیته مذکور برگزار شد پس از بحث و بررسی نقطه نظرات اعضاء، موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

مشاوره روان برای کارکنان کادر درمانی

مکاتبه با ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی برای مشخص کردن حد و حدود اختیارات برای تخفیف کارکنان و خانواده آنها

مکاتبه با واحد رفاهی دانشگاه علوم پزشکی در باره پاویون جهت ماندگان پرسنل در محل کار

شناسایی کارکنان نمونه و تشویق آنها و...

بررسی وضعیت پاویونها و تصمیم گیری درباره آنها

شناسایی اتاق های دارای ظرفیت پذیرش بیمار

ارسال نامه اطلاع رسانی تعویض گان و لباس های محافظت فردی قبل از خروج از بخش برای تمامی کارکنان و پزشکان

ارسال پروتکل های ایمنی بیماری کرونا برای کارکنان

شناسایی پرسنل آسیب پذیر در بیماری آسیب پذیر در بیماری کرونا بر اساس پروتکل ها


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر