جلسه پیرامون دستگاه ژنراتور خریداری شده در دفتر معاون اجرایی مرکز آموزشی درمانی مستقل بوعلی سینا

1399/4/5 پنجشنبه

دکتر سید مجتبی سید صادقی، مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی قزوین با حضور در مرکز آموزشی درمانی مستقل بوعلی سینا و در جلسه ای که در دفتر معاون اجرایی مرکز صورت گرفت، پیرامون دستگاه ژنراتور خریداری شده به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در جلسه ذکر شده، دکتر سید سعید فرزام مدیر عامل، مهندس علیرضا سلطان رحمتی معاون اجرایی، رضا عسگری رئیس امور اداری، مهندس نصیری مسئول تاسیسات مرکز و نماینده دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی نیز حضور داشتند.

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر