جلسه پیرامون دستگاه اکسیژن ساز، در دفتر مدیر عامل مرکز آموزشی درمانی مستقل بوعلی سینا قزوین

1399/4/4 چهارشنبه

در راستای هم اندیشی بابت دستگاه اکسیژن ساز مرکز، طی جلسه ای که در دفتر مدیر عامل مرکز آموزشی درمانی مستقل بوعلی سینا صورت گرفت. پس از توضیحات دکتر سید سعید فرزام مدیر عامل و مهندس علیرضا سلطان رحمتی معاون اجرایی مرکز، اعضای شرکت کننده در جلسه مذکور نسبت به ارائه نقطه نظرات خود پیرامون استفاده بهینه از دستگاه مذکور پرداختند.

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر