ارزیابی عملکرد، اطلاعات مورد نیاز مدیران را برای پایش وضعیت موجود فراهم می‌کند

ارزیابی عملکرد، اطلاعات مورد نیاز مدیران را برای پایش وضعیت موجود فراهم می‌کند

در نشست ارائه گزارش پایش و ارزیابی عملکرد مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا قزوین، دکتر محمدعلی معصـــومی فر، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین، گفت: پایش ها باید با هدف پیشرفت امور انجام گیرد. وی تصریح کرد که ارزیابی عملکرد، اطلاعات مورد نیاز مدیران را در خصوص ارزشیابی و پایش وضعیت و فعالیت‌های جاری فراهم می‌کند.

دکتر سید علیرضا خونساری، جانشین معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه نیز اظهار کرد: ارزیابی و پایش، ابزار مناسبی در شناسایی وضعیت عملکرد و نقاط قوّت و قابل بهبود مراکز است.

محمدهاشم کیایی، مدیر مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا هم با گفتن اینکه بطور کلی، پایش عملکرد، عامل ارتقای نقاط ضعف به نقاط قوّت است؛ تصریح کرد: پایش مدیران ستادی دانشگاه، فرصتی مناسب است که این مرکز از بیرون ارزیابی شود.

در این نشست، نخست، تیم ارزیابی در حوزه های توسعه و تحول اداری، منابع انسانی، بودجه، انفورماتیـک، امـــــور مالی، رفاهی، خدمات پشتیبانی و دفتر فنی دانشگاه، گزارش دادند و نقاط قوّت و ضعف بیمارستــان در حوزه های مربوطه را بیان کردند.

 این برنامه، روز نهم تیر 1398 در سالن اجتماعات مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا برگزار و مقرر شد گزارش نهایی برای مجموعه مدیریتی ارسال شود. همچنین تأکید شد که انتظار می رود با تلاش بیشتر، نواقص موجود، برطرف و پیشنهادات لازم برای حل مشکلات ارائه شود.


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر