بخش دیالیز مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا قزوین به اکسیژن مرکزی مجهز شد

با همت بانوی نیکوکار

بخش دیالیز مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا قزوین به اکسیژن مرکزی مجهز شد

با مدارکِشی بخش دیالیز مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا قزوین، دسترسی سریع و آسان به اکسیژن، برای درمان بیماران، امکان پذیر شد.

محمد هاشم کیایی، مدیر مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا با اعلام این خبر، گفت: با همت بانوی نیـــــکوکار قزوینی و اعتــباری بالغ بر 170 میلیون ریال، بخش دیالیز این مرکز به اکسیژن مرکزی مجهز شد.

به گفته این مقام مسؤول، سيستم توزیع مرکزی گازهای طبی نسبت به توزیع گاز توسط سيلندرهای سيار، دارای مزیت هایی است. ایشان ادامه داد جابجا کردن و حرکت دادن مداوم سيلندرهای گاز در فضاهای داخل بيمارستان، موجب ایجاد خطرات احتمالی از قبيل آتش سوزی و انفجار می شود که توزیع مرکزی از این خطرات جلوگيری می کند.

کیایی عنوان کرد که همچنین سيلـــندرها، قسمتی از فضـــــای داخل این مرکز را اشـغال می کردند که در توزیع مرکزی گازهای طبی، این مشکل وجود ندارد.

گفتنی است، بخش دیالیز مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا، دارای  40 تخت بوده و به  240 بیمار، ارائه خدمت می کند.