ارائه خدمات شایسته به ایثارگران از اولویت های دانشگاه است

 

ارائه خدمات شایسته به ایثارگران از اولویت های دانشگاه است

 اولین نشست هم اندیشی مسؤول هماهنگی امور ایثارگران دانشگاه با کارکنان شاهد و ایثارگر مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا، روز سوم آبان 97 برگزار شد.

در این نشست، حسین میرزا عباسی، مشاور رییس و مسؤول هماهنگی امور ایثارگران دانشگاه، با اشاره به جایگاه والای خـــانواده شهدا و ایثـارگران، ارائه خدمات شایسته به این عزیزان را از اولـویت ها دانست و بر روابط سـازنده و مسـتحکم دانشـگاه با بنیــاد شهید برای تحقق این مهم تاکید کرد.

میرزا عباسی در خصوص تعداد خانواده شاهد و ایثارگر شاغل در دانشگاه  گفت:  ایثارگران  شاغل در دانشگاه، طبق  اعلام واحدهای دانشگاه  و ثبت در سامانه  گارگزینی، 415 تن هستند که شامل: 80 تن جـــانباز، 20 تن آزاده، 96 رزمنـــده و 219 فرزند شهید، همسر شهید، خواهر و برادر شهید است.

ایشان با یادآوری اینکه آمار بازنشستگان ایثارگر در حال جمع آوری است؛ گفت: از آمار ذکر شده، تعـداد 78 تن در مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا شاغل هستند.

بررسی مشـکلات کارکنان ايثارگر

محمدهاشم کیایی، مدیر مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا هم هدف از برگزاری این نشست را تســـــهیل در اجــــرای امور و بررسی مشـکلات کارکنان ايثارگر دانسـت و بازدید از خانواده های ایثارگر، اسـتفاده از توان مرکز در حل مشکلات ایثارگران و برگزاری نشست های منظم با ایثارگران را از اولویت های مرکز عنوان کرد.

در ادامه نشست، مشاور رییس و مسؤول هماهنگی امور ایثـــــارگران دانشگاه، پاسخگوی پرسش های کارکنان بود و با اشاره به قانون برنامه  توسعه ششم، مقررات اداری در خصوص خانواده شهدا و ایثارگر را بیان کرد. همچنین مقرر شـــــد برای دسترسی کارکنان ایثارگر، مجموعه قوانین ایثارگران در سایت مرکز بارگذاری شود.