تبریک روز پزشک
لا طبیب من لا طبیب له  ،   لا رفیق من لا رفیق له
نارنینان  ز  شما  بوی   وفا     می آید          نَکهت زندگی از کوی شما می آید
گر سلامت طلبی روی مگردان ز طبیب           که تن ساز به قانون شفا می آید
بیمارستان بوعلی سینا بر خود می بالد که افرادی پاک نهاد و نیکو سرشت به پشتوانه ی توانایی و دانایی توشه گرفته از عِرق ملّی و میهنی در سودای تامین سلامت انسانها همت خویش را به کار گرفته اند و مجدانه تلاش می نمایند. با فرا رسیدن روز پر بار و ماندگار پزشک و در راستای تبجیل و تجلیل در سالروز بزرگداشت شیخ الرئیس ابو علی سینا، این روز باشکوه را به کلیه پزشکان چیره دست تبریک عرض می نماییم.  با امید به اینکه در زمینه ی توسعه ی علمی کشور از جمله افزایش کیفیت آموزش، تولید علم و توسعه ی کمی و کیفی پژوهش های پزشکی، تربیت متخصصان، با دو بال اندیشه و ایمان در آسمان پیشرفت و تعالی بشریت و تا بی کرانه عالم هستی به پرواز درآمده و در برداشتن گام های مستحکم و مطمئن در مسیر توسعه، کوشا و پویا باشید.