شعار دانشگاه
متعهد به کیفیت آکادمیک (دانشگاهی)
‌پاسخ‌گو به سلامت جامعه
Committed to Academic Quality
Accountable for Community Health
1