متون عمومی
شرح وظایف  کارشناس روابط عمومی
 • اجراي امور مطبوعاتي و هماهنگي با واحد سمعي بصري و هماهنگي با روابط عمومي دانشگاه
 • همكاري در تهيه و تنظيم برنامه هاي انتشاراتي و اطلاعات در چهارچوب ضوابط و موازين
 • جمع آوري اطلاعات، اخبار و آمار لازم به منظور تهيه بولتن ها ، نشريات تبليغاتي ، فني و مجلات داخلي سازمان با هماهنگي روابط عمومي دانشگاه
 • نظارت و كمك در تهيه مقدمات لازم و اجرا جهت برگزاري جشنها ، كنفرانسها ، سمينارها و ملاقاتها و انجام هماهنگيهاي لازم با مقامات مربوط
 • انجام امور تشريفاتي و پذيرايي از لحظه ورود تا خروج ميهمانان طبق برنامه
 • تهيه آمار و اطلاعات در ارتباط با ميهمانان
 • بررسي اخبار و رويدادهاي وزارتخانه متبوع و موسسات و مطالب منتشره در رسانه هاي گروهي و تهيه گزارش
 • تحقيق در افكار عمومي و ارزيابي نظرات مردم و استفاده از آن در تعيين خط مشي برنامه هاي انتشاراتي و اطلاعاتي سازمان متبوع
 • دريافت عرايض و شكايات و ارجاع آن به واحدهاي مربوط
 • تهيه تقويم مناسبتها در طول سال و انجام امور مربوط
 • انجام امور مربوط به اجراي آئين نامه هاي مصوب در مورد هماهنگ كردن تبليغات
 • مطالعه و بررسي و رعايت موازين لازم براي برنامه هاي انتشاراتي
 • هماهنگي و پيگيري امور رفاهي ، تفريحي ، زيارتي و .... كاركنان مركز