فرم گزارش خطاهای پزشکی

فرم گزارش خطاها

همکار محترم

با سلام

آیا می دانید که با گزارش خطاهای رخ داده،حتی خطاهای بی اهمیت، می توانیم از بروز مجدد آن خطا در بخش ها پیشگیری کرد. فرم گزارش خطا صرفا توسط کارشناس مسئول حاکمیت بالینی قابل دسترس است و فرد دیگری حق دسترسی به آن را ندارد، لذا با اطمینان از عدم امکان مشاهده نام بیمارستان، خطایی که مشاهده نموده اید گزارش نمایید. قابل توجه است که اطلاعات گزارشات جمع آوری شده، بدون ذکر نام و مشخصات فرد گزارش دهنده، جهت جلوگیری از تکرار موارد مشابه و بعنوان تجربیات مستند، در اختیار سایر مراکز و هم صنفی های شما قرار خواهد گرفت.

از همکاری و احساس مسئولیت شما، صمیمانه قدردانی می نماییم.

فايلها
فرم_خطا.pdf 404.529 KB