متون عمومی

نرم افزار تور مجازی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از لینک زیر قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده و اجرای صحیح این نرم افزار ، باید نرم افزار Adobe Flash Player بر روی سیستم شما نصب شده باشد. در صورت مشاهده خطا لطفاً از لینک زیر ابتدا این نرم افزار را نصب و سپس تور مجازی را اجرا نمایید.


توجه :
برای مشاهده نرم افزار با کیفیت مناسب پیشهاد می گردد این نرم افزار را با یکی از مرورگرهای Mozilla Firefox ، Chrome ، Opera اجرا نمایید.