پرسش های متداول
پرسشهای متداول

1- اسامی بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان بوعلی

ج: بر روی لینک "سازمانهای طرف قرارداد " کلیک کنید

2.پذیرش بیماران غیر اورژانسی در بیمارستان چگونه است؟

 ج: بیمار در بدو ورود به بیمارستان به پذیرش در بخش اورژانس مراجعه نموده مدارک خود شامل شناسنامه و دفترچه یاکارت بیمه (در صورت تحت پوشش بودن ) را ارائه مینماید و فرم پذیرش برای او تکمیل و اجازه اقدامات درمانی توسط وی کتبا و با ثبت اثرانگشت داده میشود.در صورت داشتن دستور بستری از مطب یا درمانگاه تخصصی یا صدور دستور بستری از طریق بخش اورژانس پس از تشکیل پرونده و اقدامات لازم و در صورت نیاز نمونه گیری برای آزمایشات و عکسبرداری و پوشیدن لباس بخش  با پرونده و به همراه بیمار از بخش اورژانس به بخش مربوطه منتقل میگردد.

3- نحوه ارائه معرفینامه بیمه به بیمارستان

ج:  ارائه کپی برابر با اصل برگ دستور بستری پزشک و کپی صفحه اول دفتر چه بیمه که باید به بیمه طرف قرارداد ارائه و معرفینامه را از سازمان بیمه گر دریافت و به بیمارستان تا قبل از زمان ترخیص بیمار ارائه داد.

4-روند ترخیص در بیمارستان چگونه است؟

ج:پس از ثبت دستور ترخیص بیمار در پرونده بیمار توسط پزشک معالج یا اعزام بیمار به مرکز دیگر و یا ترخیص با رضایت شخصی پرونده پس ازرسیدگی وانجام روند اداری در بخش به واحد ترخیص ارسال میگردد و در آنجا در صورت کامل بودن مدارک بیمار جهت ترخیص و تایید نماینده بیمه مربوطه صورتحساب هزینه های درمانی تنظیم و فیش مبلغ واریزی جهت واریز هزینه به صندوق به بیمار یا همراه وی تحویل میگردد و پس واریز هزینه به صندوق و ارائة فیش پرداخت به ترخیص نسخه بیمارستان به پرونده الصاق و برگ اجازه ترخیص از بخش جهت بیمار صادر میشود و با تحویل آن به مسئول بخش بیمار مجاز به ترک بیمارستان میباشد .

دریافت صورتحساب مشروط به تسویه حساب کامل با بیمارستان و نداشتن بدهی یا تخفیف می باشد.

 

5- چگونگی پرداخت هزینه به بیماران از سوی بیمه های مکمل

ج: با مراجعه به دفاتر مرکزی سازمانهای بیمه گر از سقف تعهدات و میزان فرانشیز که باید توسط بیمار پرداخت شود اطلاع کسب کرد.

6- نحوه بیمه شدن بیمار قبل از اعمال جراحی و پذیرش

ج: با مراجعه به دفاتر بیمه خدمات درمانی

7- پرسش در مورد محل بستری بیماران در بیمارستان

ج: با مراجعه به پذیرش بیمارستان واقع در طبقه هم کف و کسب اطلاع از بخش مورد نظر.

روند درخواست مدارک از مدارکپزشکی چگونه می باشد؟

 درخواست شخصی 

برای متقاضی فرم درخواست مدارک تکمیل می شود که باید از بستگان درجه یک بیمار باشد و سپس به دستور ریاست بیمارستان یا نماینده قانونی وی رسیده پس از آن و طبق دستور ذیل فرم درخواست از مدارک درخواست شده کپی تهیه و به مهربرابر اصل ممهور میگردد و تحویل متقاضی میشود توجه  برای هربیمار فقط یک سری مدارک با درخواست شخصی تحویل میگردد.

درخواست ارگانها و سازمانهای ذی صلاح

نامه کتبی و معتبر از سازمانها و کمیسیونهای پزشکی و ادارات ذی صلاح یا مراجع قانونی و قضائی به دستور ریاست بیمارستانی فرد تفویض اختیار شده از سوی ایشان رسیده جهت ادامه گردش کار تحویل مدارک پزشکی میگردد که رونوشت برابر اصل شده مدارک درخواستی نهاد مربوطه  در پاکت سربسته و حسب مورد تحویل فرد یا مرجع ذی صلاح میگردد.

 

8- پرسش در مورد حضور یا عدم حضور بیمار در بیمارستان

ج: اطلاع در مورد بیمار و محل بستری را میتوان از پذیرش اورژانس پرسید.

9- پرسش در مورد محل بخشها

ج: با مراجعه به واحد اطلاعات و یا انتظامات می توان از محل قرار گیری بخشها اطلاع کسب نمود.

10. دفترچه های بیمه روستایی در چه مواردی نیاز به کد ارجاع دارند؟

ج: چنانچه بیماری با دفترچه بیمه روستایی به طور سرپایی مراجعه نماید با حتما "کد ارجاع از پزشک عمومی ارجاع دهند ه ،در دفترچه بیمار باشد در غیر این صورت هزینه های درمان به طور آزاد باید پرداخت شود . اگر بیماری با دفتر چه بیمه روستایی به اورژانس مراجعه نماید جهت بستری نیازی به کد ارجاع ندارد و بستری بدون کد ارجاع بلا مانع است .در ضمن هیچ پزشکی در بیمارستان نمی تواند در دفترچه بیمه روستایی کد ارجاع بزند

11. آیا در صورت بستری در بیمارستان می توان تحت نظر پزشک متخصص خود بود ؟

ج: چنانچه پزشک متخصص بیمار در لیست پزشکان بیمارستان باشد و خود پزشک، بیمار را جهت بستری به بیمارستان ارجاع دهد بیمار در مدت بستری تحت نظر پزشک متخصص خود خواهد بود در غیر اینصورت بیمار تحت نظر پزشک کشیک هر روز بستری و تحت درمان قرار خواهد گرفت ((این مورد جهت بیماران بخش الکتیو می باشد )).

12. آیا خدمات مدد کاری در بیمارستان انجام می شود ؟

ج: واحد مددکاری همه روزه در شیفت صبح فعال می باشد

13. در چه مواردی بیماران بستری می توانند همراه داشته باشند ؟

ج: در بخشهای ویژه مانند ICU وCCU نمی توانند همراه داشته باشند .در بخشهای جراحی بیماران می توانند همراه داشته باشند در بخش الکتیو هم ممانعتی برای ماندن همراه نیست .

14. مدارک لازم جهت بستری مددجویان چیست ؟

ج: کارت ملی و شناسنامه زن و شوهر به انضمام سایر مدارک پزشکی در صورت نیاز.

15. اتباع خارجی نیاز به چه مدارکی دارند ؟

ج: کارت اقامت و عقد نامه زن و شوهر به انضمام سایر مدارک پزشکی .

16.در صورت داشتن شکایت به کجا باید مراجعه کنم؟

ج:در صورت داشتن شکایت میتوانید:

1- با مراجعه حضوری به دفتر رسیدگی شکایات (دفتر پرستاری)  و پر کردن فرم شکایت خود را مطرح نمایید

2- به صورت مراجعه غیر حضوری با تلفن های :02833332930-32 با داخلی 201 دفتر پرستاری و یا 212 دفتر مدیریت

3- اینترنتی با مراجعه به همین سایت و پر کردن فرم اینترنتی