بیمه های طرف قرارداد

سازمان های :تامین اجتماعی   -خدمات درمانی -نیروهای مسلح -کمیته امداد امام

 بانک ها :بانک صادرات - بانک کشاورزی - بانک ملی   -بانک تجارت

بیمه ها: بیمه دانا    بیمه ایران    بیمه آتیه سازان حافظ

   بیمارستان 533 ارتش  - زندانها   - استانداری   - پادگان جوادنیا  -  جانبازان

  معاونت درمان  - مراکز بهداشت (شهید بلندیان،البرز،ابیک ،تاکستان ،بوئین زهرا)

فايلها
تعرفه_هاي_بيمارستاني_2.pdf 269.534 KB