اخبار
درمان موفق دو بیمار در بخش آی سی یو داخلی مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا قزوین
 
درمان موفق دو بیمار در بخش آی سی یو داخلی مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا قزوین
دکتر ماهیارصدیقی، رئیس بخش آی سی یو داخلی  مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا قزوین، از درمان موفق دو بیمار  در بخش آی سی یو داخلی این مرکز خبر داد.
وی عنوان کرد: یکی از این بیماران، دختر 14ساله ای بود که به علت مسمومیت شدید دارویی به حالت کما رفته بود و با انجام مراقبت  های ویژه، پس از سه روز از کما خارج شد و با حال عمومی خوب، مرخص شد.
این مقام مسؤول در مورد بیمار دیگر اظهار کرد: وی بیمار 41 ساله ای بود که به علت خونریزی وسیع مغزی در حالت کما بود و با انجام اقدامات لازم و درمان های مناسب، پس از دو هفته از کما خارج شد و با گذراندن دوره درمان، با حال عمومی خوب، مرخص شد.
دکتر صدیقی، همکاری علمی و عملی بین پزشکان متخصص بیهوشی با پزشکان معالج بیمار و پرستاران بخش را از عوامل مهم در درمان بیماران برشمرد.